به بستانکار شدن کالاهایی که به صورت نقد و نسیه و همچنین مطابق با قیمت فروش و در طول یک بازه مالی توسط یک موسسه بازرگانی به فروش می رسند، حساب فروش گفته می شود.

برای مثال درآمدی که موسسات بازرگانی با فروش کالا یا محصولات خود به دست می آورند در حساب فروش آن موسسه بازرگانی به عنوان درآمد حاصله در فروش ثبت می شود.

همان طور که کمی قبل گفته شد حساب فروش دارای یک ماهیت بستانکاری است که به ترتیب با ثبت بستانکار و بدهکار، افزایش و کاهش می یابد.

فروش نقدی

اگر یک کسب و کار، محصول یا کالایی را به صورت نقدی به فروش برساند، حساب فروش در این حالت به میزان بهای محصول، بستانکار می شود و اینگونه به همان اندازه بدهکاری برای صندوق ایجاد می شود.

فروش نسیه

فرآیند حسابداری فروش و ثبت آن در فروش نسیه پیچیده تر از فروش نقدی می باشد.

 در فروش نسیه وقتی محصول تحویل داده شود اما برای این فروش صورت گرفته مبلغی دریافت نشود، آن فروش درآمد به حساب نمی آید، چرا که اصل تحقق در آمد در اصول حسابداری باید رعایت شود و این اصل به این معناست که باید به محض تحقق، درآمد ثبت شود.

اینگونه فروش ها با عنوان ثبت حساب های دریافتنی موسسه، ثبت می شوند و چون در فروش نسیه،یک بدهکاری از طرف خریدار  به موسسه بازرگانی ایجاد می شود حساب فروش با عنوان بستانکار و حساب دریافتی موسسه با عنوان بدهکار ثبت می شود.

 

ماهیت خرید در حسابداری

دارایی = بدهی + سرمایه