1- یکپارچه سازی اطلاعات انبار و صورتحسابها با پنل دیجی کالا

2- ارایه پنل اختصاصی به مشتریان و تامین کنندگان برای بررسی فاکتورها و پرداختهای معوقه و تسویه آنلاین