تلفن تماس ساعت کاری

ماژول حقوق و دستمزد هم دارید؟


بله ما ماژول حقوق و دستمزد را طبق استاندارد کشور به نرم افزار اضافه کردیم و با تعریف فرمول و تنها با چند کلیک محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل خودتان را گزارش و چاپ بگیرید.

مدیریت انبار

یکی از کارهای زمانبر در کسب و کارهای فروشگاهی و بازرگانی با تنوع اجناس بالا، مدیریت ورود و...

بیشتر

طرف حساب ها

یکی از موارد مهم در هر سیستم حسابداری تعریف طرف حسابهای هر کسب و کار می باشد. منظور...

بیشتر

صورتحساب آنلاین سامانه مودیان

با حذف روال ثبت معاملات فصلی کسب و کارها از سوی سازمان امور مالیاتی، کلیه کسب و کارها...

بیشتر