تلفن تماس ساعت کاری

ارسال اطلاعات به مالیات انجام می شود؟


در حالت عادی ما هیچگونه اطلاعاتی را به مالیات ارسال نمی کنیم و در صورت نیاز به ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان این امکان را فراهم کردیم تا از دو طریق ارسال مستقیم و یا از طریق شرکت معتمد کیسان ارسال صورتحساب ها انجام شود.

مدیریت انبار

یکی از کارهای زمانبر در کسب و کارهای فروشگاهی و بازرگانی با تنوع اجناس بالا، مدیریت ورود و...

بیشتر

طرف حساب ها

یکی از موارد مهم در هر سیستم حسابداری تعریف طرف حسابهای هر کسب و کار می باشد. منظور...

بیشتر

صورتحساب آنلاین سامانه مودیان

با حذف روال ثبت معاملات فصلی کسب و کارها از سوی سازمان امور مالیاتی، کلیه کسب و کارها...

بیشتر