تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1400/10/14


  • امکان ویرایش مستقیم اطلاعات در هر ردیف قلم کالای انتخابی از فاکتور خرید، توسط کاربر اضافه شد.
  • امکان ویرایش مستقیم اطلاعات در هر ردیف قلم کالای انتخابی از فاکتور برگشت از خرید، توسط کاربر اضافه شد.
  • اعمال تغییرات در جانمایی عناصر در فاکتور خرید و برگشت از خرید

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر