تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1400/11/16


  • دسترسی جدید ایجاد کاربران بصورت مجزا به سیستم اضافه شد.
  • دسترسی جدید مشاهده جزییات اطلاعات هر کاربر به سیستم اضافه شد.
  • نام شخص ثبت کننده هر طرف حساب/کاربر بهمراه تاریخ آن در سیستم اضافه شد.
  • نام شخص ویرایش کننده هر طرف حساب/کاربر بهمراه تاریخ آن در سیستم اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/09/25

امکان تعیین موقعیت دقیق مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه در نسخه اندرویدی اضافه شد. در قسمت...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/09/18

امکان ورود لیست کامل کالاهای فروشگاهی (شامل 22000 کالا) به سیستم از طریق فایل اکسل اضافه شد. بدین...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/09/08

امکان ورود اطلاعات اشخاص و مانده حساب هایشان از طریق فایل اکسل در سند افتتاحیه اضافه شد. با...

بیشتر