تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1400/11/16


  • دسترسی جدید ایجاد کاربران بصورت مجزا به سیستم اضافه شد.
  • دسترسی جدید مشاهده جزییات اطلاعات هر کاربر به سیستم اضافه شد.
  • نام شخص ثبت کننده هر طرف حساب/کاربر بهمراه تاریخ آن در سیستم اضافه شد.
  • نام شخص ویرایش کننده هر طرف حساب/کاربر بهمراه تاریخ آن در سیستم اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر