تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1400/12/03


  • فیلد مانده تا تاریخ به گزارش دفاتر اشخاص، کل، معین و روزنامه اضافه شد. بدین ترتیب علاوه بر نمایش مانده هر حساب ، مانده کل حسابهای انتخابی کاربر نیز بطور جداگانه محاسبه و نمایش میشود.
  • در عملیات به اشتراک گذاری پیامک بانکی (در نسخه موبایلی-> منو امکانات/خواندن پیابانک) فیلد بابت جهت درج توضیحات تکمیلی توسط کاربر اضافه شد.
  • امکان ثبت پیامکهای بانکی(دریافت/پرداخت) به اشتراک گذاشته شده توسط کاربر ، در نسخه تحت وب نیز اضافه شد. (رجوع به منو دریافت و پرداخت/ثبت پیابانک)
  • امکان تهیه گزارش مغایرت گیری از پیامکهای بانکی و اسناد ثبتی ، در نسخه تحت وب نیز اضافه شد. (رجوع به منو دریافت و پرداخت/ثبت پیابانک)

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر