تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1400/12/03


  • فیلد مانده تا تاریخ به گزارش دفاتر اشخاص، کل، معین و روزنامه اضافه شد. بدین ترتیب علاوه بر نمایش مانده هر حساب ، مانده کل حسابهای انتخابی کاربر نیز بطور جداگانه محاسبه و نمایش میشود.
  • در عملیات به اشتراک گذاری پیامک بانکی (در نسخه موبایلی-> منو امکانات/خواندن پیابانک) فیلد بابت جهت درج توضیحات تکمیلی توسط کاربر اضافه شد.
  • امکان ثبت پیامکهای بانکی(دریافت/پرداخت) به اشتراک گذاشته شده توسط کاربر ، در نسخه تحت وب نیز اضافه شد. (رجوع به منو دریافت و پرداخت/ثبت پیابانک)
  • امکان تهیه گزارش مغایرت گیری از پیامکهای بانکی و اسناد ثبتی ، در نسخه تحت وب نیز اضافه شد. (رجوع به منو دریافت و پرداخت/ثبت پیابانک)

روش انتقال

یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً...

بیشتر

مدل ثبت اسناد

سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی...

بیشتر

نقدینگی و بدهی

یکی از موارد کلیدی در هر سیستم مالی، تعیین موجودی نقدی، چک های در دست وصول و بدهی...

بیشتر