تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/01/14


  • امکان تخصیص چند بازاریاب به هر ردیف از فاکتور فروش اضافه شد.
  • امکان تخصیص درصد از سود یا درصد از فروش کالا /خدمت بدلخواه کاربر در هر قلم از فاکتور برای محاسبه کمیسیون بازاریابها اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر