تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/02/06


  • نمایش آخرین قیمت فروش کالا به کاربر، هنگام اضافه نمودن آن به فاکتور فروش اضافه شد.
  • امکان باز و بسته شدن کاشیهای داشبورد مدیریتی در نسخه موبایلی بمنظور نمایش یا عدم نمایش، بدلخواه کاربر اضافه شد.
  • امکان چاپ اطلاعات ورودی کاربر در هنگام ساخت سند افتتاحیه اضافه شد.

روش انتقال

یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً...

بیشتر

مدل ثبت اسناد

سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی...

بیشتر

نقدینگی و بدهی

یکی از موارد کلیدی در هر سیستم مالی، تعیین موجودی نقدی، چک های در دست وصول و بدهی...

بیشتر