تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/02/06


  • نمایش آخرین قیمت فروش کالا به کاربر، هنگام اضافه نمودن آن به فاکتور فروش اضافه شد.
  • امکان باز و بسته شدن کاشیهای داشبورد مدیریتی در نسخه موبایلی بمنظور نمایش یا عدم نمایش، بدلخواه کاربر اضافه شد.
  • امکان چاپ اطلاعات ورودی کاربر در هنگام ساخت سند افتتاحیه اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر