تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/02/18


  • ستون توضیحات کالا برای هر ردیف در فاکتور فروش/خرید و برگشت از فروش/خرید اضافه شد.
🖊 بطور مثال اگر کالایی در فاکتور با گارانتی 24 ماهه فروخته شود در این محل قید میشود و در گزارش گردش کالا اطلاعات
مربوطه در شرح تراکنش به کاربر نمایش میشود.
  • نمایش نام حساب طرف حسابها در لیست اشخاص، منو اشخاص و کاربران ضافه شد.
  • امکان نمایش گردش حسابهای بانکی در منو خزانه/حسابهای بانکی نسخه موبایلی اضافه شد.

روش انتقال

یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً...

بیشتر

مدل ثبت اسناد

سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی...

بیشتر

نقدینگی و بدهی

یکی از موارد کلیدی در هر سیستم مالی، تعیین موجودی نقدی، چک های در دست وصول و بدهی...

بیشتر