تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/02/18


  • ستون توضیحات کالا برای هر ردیف در فاکتور فروش/خرید و برگشت از فروش/خرید اضافه شد.
🖊 بطور مثال اگر کالایی در فاکتور با گارانتی 24 ماهه فروخته شود در این محل قید میشود و در گزارش گردش کالا اطلاعات
مربوطه در شرح تراکنش به کاربر نمایش میشود.
  • نمایش نام حساب طرف حسابها در لیست اشخاص، منو اشخاص و کاربران ضافه شد.
  • امکان نمایش گردش حسابهای بانکی در منو خزانه/حسابهای بانکی نسخه موبایلی اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر