تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی 1401/02/27


  • امکان چاپ گزارش در منو حسابداری/گردش حساب اضافه شد.
  • امکان چاپ گردش حساب بانکی در منو خزانه داری/حسابهای بانکی اضافه شد.
  • امکان تعریف دسترسی های جداگانه برای عملیات ایجاد و ویرایش در فرمها توسط کاربران و نقشها اضافه شد. (منو اشخاص و کسب و کارها/تنظیم دسترسی کاربران و نقشها)
  • امکان ثبت شماره چک صیادی هنگام دریافت و پرداخت چکها اضافه شد.

روش انتقال

یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً...

بیشتر

مدل ثبت اسناد

سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی...

بیشتر

نقدینگی و بدهی

یکی از موارد کلیدی در هر سیستم مالی، تعیین موجودی نقدی، چک های در دست وصول و بدهی...

بیشتر