تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی 1401/02/27


  • امکان چاپ گزارش در منو حسابداری/گردش حساب اضافه شد.
  • امکان چاپ گردش حساب بانکی در منو خزانه داری/حسابهای بانکی اضافه شد.
  • امکان تعریف دسترسی های جداگانه برای عملیات ایجاد و ویرایش در فرمها توسط کاربران و نقشها اضافه شد. (منو اشخاص و کسب و کارها/تنظیم دسترسی کاربران و نقشها)
  • امکان ثبت شماره چک صیادی هنگام دریافت و پرداخت چکها اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر