تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/04/04


  • برای الحاق تصویر مستندات مورد نیاز به اسناد حسابداری یک دسترسی جداگانه در قسمت اشخاص و کسب و کارها/تنظیم دسترسی کاربران ایجاد شد.
🖊 بدین طریق مدیر سیستم با فعال سازی دسترسی برای کاربران مجاز (الحاق عکس به سند) امکان پیوست مستندات به اسناد را توسط ایشان فراهم میکند.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر