تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/04/18


  • امکان نمایش و چاپ همه پرداختیهای مشتری به تفکیک فاکتور صادره اضافه شد.
    🖊 در لیست فاکتورهای فروش، فاکتور مورد نظر را انتخاب و از منو دریافتی فاکتور برای نمایش و چاپ آن استفاده شود.
  • امکان نمایش و چاپ همه پرداختیها به تامین کنندگان به تفکیک فاکتور خرید صادره اضافه شد.
  • در لیست فاکتورهای خرید، فاکتور مورد نظر را انتخاب و از منو پرداختی های فاکتور برای نمایش و چاپ آن استفاده شود.
  • در گزارش تراز آزمایشی معین و تفصیلی، امکان فیلتر برای گردش حسابهای تفصیلی شناور اضافه شد.

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر