تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/11/02


  • قالب جدید چاپ سند رسمی به سیستم اضافه شد. (اسناد حسابداری/انتخاب سند/چاپ سند رسمی)
  • منو میانبر مشاهده کاردکس هر کالا در لیست کالاها اضافه شد. (لیست کالاها/انتخاب کالا/کاردکس کالا)

⚙️ بروزرسانی – 1402/02/17

امکان چاپ حواله پستی برای هر فاکتور فروش در سیستم اضافه شد.         🖊 بدین ترتیب امکان درج...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/16

امکان تعیین و ثبت آدرس مشتریان و تامین کنندگان از روی نقشه توسط کاربر اضافه شد.      🖊...

بیشتر

⚙️ بروزرسانی – 1402/01/14

امکان موازنه سازی خودکار مبالغ بدهکار / بستانکار در هنگام ایجاد سند توسط کاربر با زدن دکمه Space...

بیشتر