تلفن تماس ساعت کاری

⚙️ بروزرسانی – 1401/11/02


  • قالب جدید چاپ سند رسمی به سیستم اضافه شد. (اسناد حسابداری/انتخاب سند/چاپ سند رسمی)
  • منو میانبر مشاهده کاردکس هر کالا در لیست کالاها اضافه شد. (لیست کالاها/انتخاب کالا/کاردکس کالا)

روش انتقال

یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً...

بیشتر

مدل ثبت اسناد

سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی...

بیشتر

نقدینگی و بدهی

یکی از موارد کلیدی در هر سیستم مالی، تعیین موجودی نقدی، چک های در دست وصول و بدهی...

بیشتر