تلفن تماس ساعت کاری

🔔 افزونه حقوق و دستمزد – 1401/05/23


  • افزونه حقوق و دستمزد در سیستم رونمایی شد. 🎁 بدین ترتیب امکان ساخت سند اتوماتیک ماهانه حقوق در حسابداری برای کاربران فراهم گردید.
       🖊 ساخت لیست بیمه ، مالیات و فیش حقوقی کارکنان از دیگر امکانات این افزونه جدید می باشد.

روش انتقال

یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً...

بیشتر

مدل ثبت اسناد

سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی...

بیشتر

نقدینگی و بدهی

یکی از موارد کلیدی در هر سیستم مالی، تعیین موجودی نقدی، چک های در دست وصول و بدهی...

بیشتر