تلفن تماس ساعت کاری

روش انتقال


یکی از دغدغه های مدیران مالی کسب و کارها، مهاجرت از سیستم قبلی به جدید است که معمولاً مستلزم انجام تغییرات و صرف زمان زیادی است.

در طراحی سیستم حسابان وب تلاش بر این بوده که این انتقال بسرعت و با حداقل کار انجام گردد.

مراحل انتقال از سیستم موجود به حسابان وب بشرح ذیل می باشد:

1- تعریف دوره مالی جدید در حسابان وب

2- ساخت سند افتتاحیه در سیستم مبدا  تا ابتدای دوره مالی جدید

3- ورود اطلاعات مشتریان به حسابان وب از طریق اکسل

4- ورود اطلاعات  کالاها به حسابان وب از طریق اکسل

5- تعریف حسابهای (سرفصل ها) مورد نیاز در حسابان وب (فارغ از اعمال کدینگ سیستم قبلی)

6- ثبت کلیه چکهای وصول/پرداخت نشده سیستم مبدا در سند افتتاحیه حسابان وب

7- ثبت مانده حساب مشتریان و تامین کنندگان از دوره قبلی

8- انتقال مانده سایر حسابهای (بانک، صندوق و …) موجود در سند افتتاحیه مبدا به سند افتتاحیه حسابان وب

لازم به ذکر است که پس از ثبت موارد بالا، امکان چاپ، بررسی و اصلاح سند افتتاحیه، هموارتوسط حسابدار موجود است.