تلفن تماس ساعت کاری

مدل ثبت اسناد


سیستم ثبت اسناد مالی (اتوماتیک) در حسابان وب بصورت ادواری است ولی یک ویژگی مهم یعنی تعیین موجودی ریالی، بصورت هوشمند محاسبه میگردد. در واقع سیستم با آسان سازی روالها، مزیت مهم مدل دائمی ثبت اسناد یعنی نمایش موجودی واقعی کالاها را نیز بهمراه دارد.

بدین ترتیب کاربران از دانستن روشهای ثبت دستی اسناد مختلف و پیچیده معاف می گردند و تمام مراحل بصورت خودکار انجام می پذیرد.

در این بلاگ 2 مورد از ثبتهای کمتر بهش پرداخته شده و ترکیبی در سیستم را برای راحتی کاربران توضیح میدهیم.

ثبت سند ضایعات کالا

1- ثبت اصلاح موجودی کالای ضایعاتی (منو ثبت انبارگردانی در سیستم)

پس از ثبت انبارگردانی در سیستم برای یک کالای ضایعاتی به ارزش 1،000،000 ریال، سند اتوماتیک ذیل تولید می شود:

کسورات انبار گردانی           1،000،000     بدهکار

                                                                 موجودی کالا              1،000،000      بستانکار

2- سپس حسابدار، ثبت سند تکمیلی به شرح ذیل را در سیستم انجام میدهد:

                                                                 هزینه ضایعات      1،000،000            بدهکار

   کسورات انبار گردانی   1،000،000    بستانکار

ثبت سند هدایای تبلیغاتی

معمولاً کسب و کارها پس از خرید هدایای تبلیغاتی خود، آنها را بدون ثبت در فاکتور فروش در بین مشتریان (بالقوه) برای تبلیغات و برندینگ پخش میکنند. در چنین حالتی نیز نیاز است که ثبت درستی در سیستم انجام گردد.

1- ثبت اصلاح موجودی هدایا (منو ثبت انبارگردانی در سیستم)

پس از ثبت انبارگردانی در سیستم برای یک هدیه تبلیغاتی به ارزش 1،000،000 ریال، سند اتوماتیک ذیل تولید می شود:

کسورات انبار گردانی           1،000،000     بدهکار 

                                                                موجودی کالا               1،000،000    بستانکار

2- سپس حسابدار، ثبت سند تکمیلی به شرح ذیل را در سیستم انجام میدهد:

                                                                هزینه هدایای تبلیغاتی      1،000،000       بدهکار        

کسورات انبار گردانی            1،000،000    بستانکار